ZAPRASZAMY NA FESTIWAL KALEJDOSKOP!

 

"Kalejdoskop" to międzynarodowy festiwal tańca współczesnego, odbywający się od 2002 roku w Białymstoku.  Cztery dni festiwalu, to przegląd wyjątkowych spektakli tanecznych oraz bogaty program wydarzeń towarzyszących: wystaw, warsztatów, instalacji oraz spotkań i dyskusji.  "Kalejdoskop” jest największą imprezą, promującą najciekawsze zjawiska tańca współczesnego w północno-wschodniej Polsce.

 

Festiwal, zgodnie ze swoją nazwą to zmienność, różnorodność, różnobarwność stylów i form artystycznych.  Od 16 lat, jak w kalejdoskopie pojawiają się na deskach białostockich scen najciekawsze spektakle, happeningi polskich i zagranicznych twórców. Spotykają się tu przedstawiciele różnych pokoleń, trendów i koncepcji tańca oraz wyjątkowa publiczność - miłośnicy tej formy sztuki oraz ludzie po prostu ciekawi świata.

 

W 2019 roku festiwal podtrzymuje i rozwija tę różnorodność. Dlatego, obok spektakli teatru tańca, wśród wydarzeń artystycznych znajdą się także: interaktywna wystawa fotografii, warsztaty pisania o tańcu, performance w przestrzeni miejskiej, interaktywna instalacja, recital, warsztaty tańca, wystawa rysunku, oraz taneczne lunche - rozmowy, wywiady, spotkania.

 

 

TANIEC TO RUCH

 

Każda edycja realizowana jest w oparciu o nowy temat przewodni. W 2019 roku tym tematem będą "Poruszenia", czyli działanie, ruch, aktywizacja widza i jej wpływ na otaczającą rzeczywistość. Taniec jest przede wszystkim swoistym "działaniem", jest "ruchem" w przestrzeni. Bywa także współdziałaniem, kontaktem, improwizacją, oddziaływaniem. Bez ruchu taniec nie istnieje. Dlatego w centrum naszego zainteresowania będzie ukazanie "działania".

W tym celu chcemy możliwie najskuteczniej zaktywizować widza do działania i ruchu. Widz ma być poruszony wewnętrznie, poprzez przeżywanie emocji podczas pokazów, ale także zewnętrznie/fizycznie poprzez ruch w przestrzeni.

 

Aby zrealizować ten cel program festiwalu zawiera w sobie szereg spektakli i działań, które włączają widza w strukturę dzieła, aktywizują go poprzez udział w procesie twórczym, w różnych zadaniach, poprzez interakcję z aktorami, tancerzami, przestrzenią. Widz zostaje wyciągnięty z pozycji biernego obserwatora i zmotywowany do wykonania ruchu. Stąd planowane spacery po mieście i zwiedzanie połączone z działaniami performatywnymi w przestrzeni. 

 

Zapraszamy na najpiękniejszy festiwal tańca współczesnego. Zapraszamy XVI na Festiwal Kalejdoskop!

 

"Zdarzyć się musiało”. 15-lecie festiwalu Kalejdoskop
 
Tegoroczna edycja Kalejdoskopu, ze względu na jubileusz 15-lecia istnienia festiwalu oraz przypadający w jego finale Międzynarodowy Dzień Tańca, zapowiada się wyjątkowo uroczyście.
Festiwal rozpoczniespektakularny „SidewaysRain" w choreografii GuilhermeBotelho. To hipnotyczne, wyrastające z abstrakcji widowisko, które ujmuje istotę życia przez powracającą w warstwie choreograficznej figurę biegu i chodu jako metafory życia-wędrówki. Ten refleksyjny i egzystencjalny nurt rozważań będzie obecny w repertuarze jeszcze co najmniej w trzech spektaklach. W„Melancholii” Jakub Lewandowski odnosi się do emocjonalnej pustkiprzez nawiązanie do kobiecych postaci w malarstwie Edwarda. W przedstawieniu Teatru Dady von Bzdülöw „Transmigrazion di fermentid’amore” taneczne akcje wynikają z historii miłosnych i to pęd ku emocjonalnym uniesieniom wyznacza oś ludzkiej egzystencji. W„Singulare Tantum” Krakowskiego Teatru Tańca, jak w  „Melancholii”, twórcy dotykają zagadnienia samotności. Czynią to, zręcznie przeplatając gorzkie refleksje zabawnymi uwagami, uzyskując psychologiczną głębię mimo lekkiej formy. 
Co więcej zobaczymy podczas Kalejdoskopu? Solo Przemka Kamińskiego, podobnie jak „SidewaysRains”, jest pozornie abstrakcyjnie. Jednak „Pharmakon” wyrasta z fascynacji filmami DerekaJermana. Widoczny jest powrót do narracji o samotności, miłości i własnej tożsamości. Aluzje i nawiązania są subtelne, ale czytelne dla widzów. W głównym programie festiwalu są jeszcze dwie małe formy: solo Julii Dondziło „Kobieco-wiośnie”. Pretekstem do tworzenia było ponowne, osobiste odczytanie „Święta Wiosny” Niżyńskiego/ Strawińskiego, w którym znajduje się miejsce dla kobiecej postaci i narracji. Ramona Nagabczyńska także porusza kwestie tożsamości, ale poprzez strategie mutacji, powtórzenia oraz chwyty nawiązujących do nowej technologii. 
Przed Państwem jeszcze premiera Joanny Chitruszko i Anny Piotrowskiej, niespodzianka dla odbiorców festiwalu,oraz spektakl Marty Jakimichy i Pauliny Spiel „zeSTROjeNIE/harMOnizaTION”, okrzyknięty najlepszym duetem podczas budapesztańskiego SoloduoDance Festival.  W spektaklach odnajdziemy idee przenikania i korespondencji sztuk. Taniec łączy się w sojusze z nowymi mediami, sztukami wizualnymi, filmem oraz partyturami muzycznymi, dając zupełnie nową jakość.  
Program wydarzeń towarzyszących jeszcze mocniej nawiązuje do nazwy imprezy. Przecież kalejdoskop pozwala na uzyskanie niezwykle różnorodnych obrazów złożonych z tych samych elementów – wystarczy je wielokrotnie odbić i obracać.  Podczas „Kalejdoskopu” wyjdziemy więc od języków i materii innych sztuk, by na koniec wypowiedzieć się w sprawie tańca.Podczas festiwalu obejrzymy wystawę rysunku ruchu oraz „Próby-Bojary” Magdy Grzybowskiej, instalacji odnoszącej się do dzielnicy Białegostoku jako szczególnej przestrzeni, w której nastąpi spotkanie muzyków i tancerzy. 
Po muzyczno-wizualno-tanecznym wydarzeniu będzie okazja do spotkania z Julią Dondziło. Artystka opowie o swojej pasji badawczej przy odkrywaniu zbiorów archiwalnych „Święta Wiosny” oraz jego ikonografii. Efekt tych badańzebrała w bogato ilustrowanej książce. 
Następnie uwaga przekierowana zostanie na fotografię tańca. Pretekstem do spotkania będzie świeżo wydana książka, album „Nienasycone spojrzenie” pod moją (Anny Królicy) redakcją, w której znajduje się 160 artystycznych fotografii autorstwa 16 fotografów. Będzie też możliwość spojrzenia na rytmikę Emila Jaquese-Dalcroze jako przestrzeni z potencjałem do wykorzystania dla tańca współczesnego, a nie tylko muzyki. Marta Zawadzka poprowadzi praktyczny warsztat „Dalcroze nieodkryty - Laboratorium”, a Marta Kula powie o teoretycznych i praktycznych możliwościach wykorzystywania Dalcroze’a. 
Podczas Kalejdoskopu czeka naswiele niezwykłych wydarzeń artystycznych, ale też spotkania, rozmowy i dyskusje o sensie i istocie tańca w jego licznych przejawach.
Jak co roku stawiamy na różnorodność form i spotkanie wielu sztuk. Jesteśmy otwarci na wspólne odkrywanie tajników tańca współczesnego.
 
Świętujcie z nami piętnasty jubileusz Kalejdoskopu! 
Anna Królica