Instalacja „Reflections”

 

Anna Kamińska, Przemysław Degórski - Movement Sonification Lab.

Reflections


Galeria Arsenał elektrownia, (wejście od ul. Świętojańskiej), ul. Elektryczna 13, Białystok

sobota, niedziela, 11-12 maja, godz. 10:00 do 18:00


 
naturalnych. Hybrydyczne połączenia pomiędzy nimi tworzą sztuczną naturę, w
której „suche” cyfrowe systemy przenikają się z „wilgotnymi” procesami
biologicznymi. Instalacja zaciera granicę pomiędzy człowiekiem, a środowiskiem
generując materialną więź dźwięku, ciała, przestrzeni wizualnej oraz technologii.
Instalacja korzysta z technologii mapującej ruch ciała uczestnika i sonifikującej dane
o jego dynamice. Zmiana pozycji przedramion, napięcie mięśni i wykonywane gesty
kształtują dźwięk istniejący w pętli zwrotnej z ciałem i ruchem w przestrzeni.
Reflections podejmuje problematykę współistnienia przeplatających się ze sobą
elementów ludzkich i nie-ludzkich, analogowych i cyfrowych, sztucznych i
naturalnych. Hybrydyczne połączenia pomiędzy nimi tworzą sztuczną naturę, w
której „suche” cyfrowe systemy przenikają się z „wilgotnymi” procesami
biologicznymi. Instalacja zaciera granicę pomiędzy człowiekiem, a środowiskiem
generując materialną więź dźwięku, ciała, przestrzeni wizualnej oraz technologii.
Instalacja korzysta z technologii mapującej ruch ciała uczestnika i sonifikującej dane
o jego dynamice. Zmiana pozycji przedramion, napięcie mięśni i wykonywane gesty
kształtują dźwięk istniejący w pętli zwrotnej z ciałem i ruchem w przestrzeni.

Reflections podejmuje problematykę współistnienia przeplatających się ze sobą

elementów ludzkich i nie-ludzkich, analogowych i cyfrowych, sztucznych i

naturalnych. Hybrydyczne połączenia pomiędzy nimi tworzą sztuczną naturę, w

której „suche” cyfrowe systemy przenikają się z „wilgotnymi” procesami

biologicznymi.

Instalacja zaciera granicę pomiędzy człowiekiem, a środowiskiem

generując materialną więź dźwięku, ciała, przestrzeni wizualnej oraz technologii.

Instalacja korzysta z technologii mapującej ruch ciała uczestnika i sonifikującej dane

o jego dynamice. Zmiana pozycji przedramion, napięcie mięśni i wykonywane gesty

kształtują dźwięk istniejący w pętli zwrotnej z ciałem i ruchem w przestrzeni.


Anna Kamińska

Tancerka, choreografka; absolwentka Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu (PWST Kraków),

studentka kierunku Media Interaktywne i Widowiska (UAM Poznań) oraz doktorantka w

Instytucie Teatru i Sztuki Mediów (UAM Poznań). Łączy praktykę taneczną oraz

choreograficzną z zainteresowaniami dotyczącymi kinestezji, relacji ciała i mediów oraz

cielesnej percepcji.

 

Przemysław Degórski

Kompozytor, dyrygent, artysta sztuk medialnych; absolwent kierunków: Reżyseria Dźwięku

(UAM Poznań, Wydział Fizyki), Media Interaktywne i Widowiska (UAM Poznań), student

Dyrygentury Symfoniczno-Operowej (AM Poznań). Jego praktyka artystyczno-badawcza jest

skupiona wokół odkrywania bezpośrednich interakcji i zależności pomiędzy dźwiękiem a

ruchem, analizowaniu relacji sonicznych w obrębie dźwiękowych środowisk.

 

UWAGA: udział w wydarzeniu wiąże się z wyrażeniem zgody na utrwalanie wizerunku w celach promocyjnych festiwalu 

 

tancerka, choreografka; absolwentka Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu (PWST Kraków),
studentka kierunku Media Interaktywne i Widowiska (UAM Poznań) oraz doktorantka w
Instytucie Teatru i Sztuki Mediów (UAM Poznań). Łączy praktykę taneczną oraz
choreograficzną z zainteresowaniami dotyczącymi kinestezji, relacji ciała i mediów oraz

 

cielesnej percepcji.
Reflections podejmuje problematykę współistnienia przeplatających się ze sobą
elementów ludzkich i nie-ludzkich, analogowych i cyfrowych, sztucznych i
naturalnych. Hybrydyczne połączenia pomiędzy nimi tworzą sztuczną naturę, w
której „suche” cyfrowe systemy przenikają się z „wilgotnymi” procesami
biologicznymi. Instalacja zaciera granicę pomiędzy człowiekiem, a środowiskiem

 

generując materialną więź dźwięku, ciała, przestrzeni wizualnej oraz technologii.
Reflections podejmuje problematykę współistnienia przeplatających się ze sobą
elementów ludzkich i nie-ludzkich, analogowych i cyfrowych, sztucznych i
naturalnych. Hybrydyczne połączenia pomiędzy nimi tworzą sztuczną naturę, w
której „suche” cyfrowe systemy przenikają się z „wilgotnymi” procesami
biologicznymi. Instalacja zaciera granicę pomiędzy człowiekiem, a środowiskiem
generując materialną więź dźwięku, ciała, przestrzeni wizualnej oraz technologii.
Instalacja korzysta z technologii mapującej ruch ciała uczestnika i sonifikującej dane
o jego dynamice. Zmiana pozycji przedramion, napięcie mięśni i wykonywane gesty
kształtują dźwięk istniejący w pętli zwrotnej z ciałem i ruchem w przestrzeni.